พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

11 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจสอบความเรียบร้อย พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ. แพร่