การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

4 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.05 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะและชี้แจงกับผู้เข้าสอบในการปฏิบัติตนในการเข้าสอบ พร้อมทั้งดำเนินการสแกนตรวจโลหะและวัตถุที่จะนำไปสู่การทุจริตในการสอบ บริเวณหน้าห้องประชุมสักทอง โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสอบร่วมดำเนินการ ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1