ประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข

3 พฤษภาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบนโยบาย