การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาชีพ" ประจำปี 2567

29 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาชีพ" ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 -30 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567 จากนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ