เตรียมการประเมิน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต ๑มี นางทองสุข  สุคันธมาลา ศน.ร่วมชี้แจง

รูปภาพ: