การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

18 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์, นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลกรของสพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการอบรม