ไหว้พระ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน สพป.แพร่ เขต 1 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมืองและวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

18 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ,นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ไหว้พระ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน สพป.แพร่ เขต 1 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมืองและวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งประกอบพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและให้พรเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร