การประเมินด้านผลงาน และด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

28 มีนาคม 2567 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้แทนกรรมการใน กศจ. เป็นประธานการประเมินด้านผลงาน และด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน ปี. พ.ศ. 2567 ณ ห้องวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม