การคัดเลือกผลงานตามโครงการ สรรค์สาร ปันประสบการณ์การอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

28 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 เป็นประธานการคัดเลือกผลงานตามโครงการ สรรค์สาร ปันประสบการณ์การอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 แห่ง ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1 มีนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการพิจารณา โดยมี นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ