เปิดบ้านวิชาการและการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

28 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการและการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ณ โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้