ติดตามการใช้ระบบ

นางนิตยา  กันทาสุข ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะติดตามการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของสถานศึกษา (Wifi - Network)

รูปภาพ: