ปฏิบัติธรรม

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติธรรมโรงเรียนดีศรีตำบล ร.ร.วัดร่องเย็น มีนักเรียน- ผู้ปกครองเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ๑๒๐ คน

รูปภาพ: