เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference​ Zoom Meeting

9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference​ Zoom Meeting ณ​ ห้องกระดังงา​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต​ 1 โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม