ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity based Learning) หน่วยรถไฟ ABL

8 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ​ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity based Learning) หน่วยรถไฟ ABL ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) อ.เมืองแพร่ จ.หวัดแพร่ โดยมี นายปรีชาชาญ อินทรชิต ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นำคณะติดตามการนิเทศ