การประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ในการคัดเลือกบุคลากร

8 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ในการคัดเลือกบุคลากร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม