กิจกรรมาจิตอาสาภัยพิบัติ : จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

8 กุมภาพันธ์ 2567 บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมาจิตอาสาภัยพิบัติ : จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน