แสดงความยินดี

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.แสดงความยินดีกับ นายสุพจน์  จงสุขวรากูล ผอ.ร.ร.วัดเมธังฯ ที่ผ่านการประเมินในระดับ เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: