แท็บเล็ตครูผู้สอน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีนายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะเป็นวิทยากรตลอดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: