สพป.เลย เขต ๒ ดูงาน

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ นายสุกิจ ยาพรม นายเชษฐา สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มสถานศึกษาเอกชน นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางศิริลักษณ์  กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การต้อนรับ นายกานนท์ แสนเพรา รอง ผอ.สพป.เลย ๒ และคณะผู้บริหาร สพป.เลย เขต ๒ ศึกษาดูงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สพป.แพร่เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่เขต ๑

รูปภาพ: