ร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ เป็นไปตามเป้าหมาย

16 สิงหาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธาน