การประชุมหารือการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

15 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมหารือการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ครั้งที่ 2/2566ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีคณะครูโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา โรงเรียนร้องเข็มวิทยา โรงเรียนวังฟ่อนวิทยาและโรงเรียนพี่เลี้ยง ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญเข้าร่วมประชุม