กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางกัลยา นวลใจ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางศิริลักษณ์ กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดดอนดี ต.กาญจนา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

รูปภาพ: