ตรวจรับบัตรเลือกตั้ง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายเชษฐา สยนานนท์ นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ นายกนก  อยู่สิงห์ นายสุกิจ ยาพรม นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการตรวจนับคะแนน อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

รูปภาพ: