ตรวจเยี่ยมไกลกังวล

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล สำหรับครูโรงเรียนปลายทาง ร.ร.วัดต้นไตร้ ร.ร.บ้านพันเชิง ร.ร.บ้านสวนเขื่อน

รูปภาพ: