ชมรมลูกจ้างประชุม

นายพินิจ  สุภาผล ประธานชมรมลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการชมรมลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต ๑  ในการจัดตั้งชมรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  ณ เรือนพัก สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางแสงดาว สมบัตินันท์  พนักงานพิมพ์ดีด เป็นเลขานุการ

รูปภาพ: