เปิดป้ายอาคารแม่แรม

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดป้ายอาคาร ร.ร.บ้านแม่แรมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ร.ร.บ้านแม่แรม มี นายสมบูรณ์  จงรักษ์ ผอ.ร.ร.กล่าวรายงาน

รูปภาพ: