เปิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ โดยมี นายธีระวิทย์  ภิญโญ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ กล่าวรายงาน

รูปภาพ: