ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเสน่  ศรีเทพ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางศิริลักษณ์  กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี นายเทอดศักดิ์  ผิวเกลี้ยง นายกสมาคมครูเอกชน จ.แพร่ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ ห้องประชุม สพม.๓๗

รูปภาพ: