การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566

24 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม