รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566

24 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566 ประจำวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ในเรื่องของ การจัดการเรียนรู้ Active Learning, New Dltv ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มคุณภาพการศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1