ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ อปท. องค์กรอิสระ และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ ซึ่งในเดือนพฤษภาคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี