งานลางสาด

นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมเปิดงานวันลางสาดของดีตำบลสวนเขื่อน เพื่อความปรองดองและคืนความสุขให้แก่ประชาชน ณ บ้านสวนเขื่อน

รูปภาพ: