คณะกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี (รอบที่ 1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

18 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี (รอบที่ 1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ของ นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ตำแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ และ นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมเป็นกรรมการ ณ สพป.พะเยา เขต 2