การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ6 เดือน

16 พฤษภาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ6 เดือน ของนางนันทิกานต์ ไชยชนะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นางณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ร่วมเป็นกรรมการ