การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

16 พฤษภาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่2) ของนายกันตพิชญ์ สีตนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา) โดยมีนายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) และนายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน