พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

คณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปี  ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแพร่ ทำการตรวจฯ

รูปภาพ: