พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกล

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  และคณะผู้บริหารร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รับชมการถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมจาก ร.ร.ไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT  สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: