พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ประชุมทีมงานคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประชุมทีมงานคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่ศาลาพักผ่อน สพป.แพร่ เขต 1 และประชุมการจัดตั้งชมรมลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธาน และมีนายเชษฐา สยนานนท์ กำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ 

รูปภาพ: