การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566-2570

9 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป. แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: