ประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพและด้านความรู้ความสามารถพิเศษ

นที่ 4 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพและด้านความรู้ความสามารถพิเศษ วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ของ นายโสภณ สุธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แรม โดยมี นายคมสัน ธรรมสรางกูล ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 31/ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี และ นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย ผอ.รร.บ้านทุ่งคัวะ/ประธานเครือข่ายการศึกษาผานางคอย เป็นคณะกรรมการประเมิน

รูปภาพ: