รับชมการถ่ายทอดสด การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ "การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ผ่านช่องทางออนไลน์ OBEC Channel

21 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับชมการถ่ายทอดสด การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ "การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ผ่านช่องทางออนไลน์ OBEC Channel ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งถ่ายทอดสดจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

รูปภาพ: