การประชุมปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

21 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมxระชุม และมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปภาพ: