รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2565

21 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2565 ประจำวันพุธที่21 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Online OBEC Channel เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ. ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแแพร่ เขต 1

รูปภาพ: