ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (กศจ.แพร่) ครั้งที่ 8/2565

20 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (กศจ.แพร่) ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 มีวาระสำคัญในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสังกัด สพม.และสพป. โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผุ้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

รูปภาพ: