การประชุม "หารือแนวทางการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ เสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่ระบบการศึกษาไทยในอนาคต"

20 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสร์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุม "หารือแนวทางการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ เสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่ระบบการศึกษาไทยในอนาคต" ณ โรงแรมภราดร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน วัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทาง การขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาหน่วยงานราชการภาครัฐและภาคเอกชน และคณะทายาทเสรีไทย เข้าร่วมประชุม โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด

รูปภาพ: