การประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)

19 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2565) ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: