แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้

19 กันยายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางวิมลสิริ ประเทือง นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และ นายชำนาญ แปงเขียว ผอ.โรงเรียนบ้านนันทาราม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภูมิภาค จุดที่ 4 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รอง เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

รูปภาพ: