จัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมครูปฐมวัยในการจัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: