การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ เขตตรวจราชการที่ 16

22 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ เขตตรวจราชการที่ 16 และมอบนโยบายการนิเทศ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 16 (Cluster 16) กลุ่มจังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: