การอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA

21 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่าน application zoom โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: